ระบบความเชื่อ

  จากหลักฐานที่ขุดค้นพบเชื่อกันว่า สังคมนี้มีการนับถือภูตผีเทพยดา เทพในรูปของเทพสัตว์
ประหลาดต่าง ๆ รวมไปถึงการนับถือต้นไม้ ผู้หญิง การใช้น้ำในการประกอบพิธีกรรม (รายละเอียดดูได้ในBasham,1959 และ Majumdar,1976) ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างความเชื่อบางประการที่เชื่อกันว่า มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของศาสนาที่เกิดขึ้นในอินเดียในยุคหลังโดยเฉพาะอย่าง ยิ่ง ศาสนาฮินดู ความเชื่อเหล่านั้น ได้แก่
       การนับถือเทพที่เป็นหญิง หรือที่เรียกกันว่า เทพมารดร (Mother Goddess) นักโบราณคดีได้ขุดค้นพบรูปปั้นดินเผาขนาดใหญ่ (22 x 8 x 5 ซ.ม.) มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์เป็นหญิง แต่มีรูปร่างลักษณะผิดไปจากมนุษย์โดยทั่วไป สันนิษฐานว่าเป็นเทพที่เป็นหญิง ซึ่งโดยทั่ว ๆ ไปแล้วจะมีการนับถือเทพที่เป็นหญิงในสังคมเกษตรกรรม อย่างเช่น แม่โพสพของไทยเรา โดยถือว่าจะนำความอุดมสมบูรณ์มาให้ ในสังคมลุ่มแม่น้ำสินธุก็น่าจะมีคติเช่นนี้เช่นกัน เชื่อกันว่าแนวคิดนี้จะมีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางศาสนาของอินเดียในเวลาต่อมา
       การนับถือต้นไม้ จากหลักฐานทางโบราณคดี คือตราหินสบู่ เราได้พบว่ามีลวดลายเป็นรูปต้นโพธิ์ (Pipal Tree) ซึ่งอาจเชื่อได้ว่าลวดลายนี้เกี่ยวข้องกับระบบความเชื่อ เนื่องจากตราหินสบู่บางอันมีการเจาะรูสำหรับร้อยเชือกแขวนคอเป็นเครื่องราง
       การใช้น้ำในการประกอบพิธีกรรม จากสระน้ำขนาดใหญ่ (The Great Bath) ที่นักโบราณคดีขุดค้นพบ ทำให้เชื่อว่าน่าจะเป็นศาสนสถานที่ประชาชนในยุคนั้นใช้ในการประกอบพิธีกรรม ทางศาสนาบุคคลธรรมดาคงไม่สามารถเป็นเจ้าของสระน้ำขนาดใหญ่ขนาดนั้นได้
       การนับถือปศุบดี (Siva-Pasupati) ชื่อปศุบดีนี้เป็นฉายาของพระศิวะที่ปรากฏในยุคหลัง แต่ในสมัยอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ นักโบราณคดีได้ค้นพบตราหินสบู่สลักลวดลายเป็นรูปชายนั่งบนบัลลังก์แวดล้อม ด้วยสิงห์สาราสัตว์ เช่น ช้าง เสือ แรด และควาย ชายคนนั้นใส่หมวกทรงสูงคล้ายพระศิวะในภายหลัง หลักฐานชิ้นนี้แม้ว่าจะไม่สามารถอธิบายระบบความเชื่อของอารยธรรมนี้ได้ ชัดเจน แต่ก็เชื่อว่าให้อิทธิพลต่ออินเดียในเวลาต่อมา นั่นก็คือพระเจ้าของคนพื้นเมืองคงจะผสมปนเปกับพระเจ้าของชาวอารยันจนกลาย เป็นพระศิวะซึ่งเป็นพระเจ้าที่มีความสำคัญของศาสนาฮินดู กล่าวโดยสรุปก็คือ ภาพของระบบความเชื่อของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุยังไม่ชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามหลักฐานทางโบราณคดีบางอย่างก็ได้บอกให้เราทราบถึงความเชื่อ บางประการ และที่สำคัญเรา
พบว่าระบบความเชื่อของยุคนี้เป็นอิทธิพล หรือเป็นมรดกที่สำคัญที่ให้กับอินเดียและดูเหมือนว่าจเป็นมรดกแต่เพียงอย่าง เดียวที่ให้กับอารยัน

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s